• Najlepiej jest hodować owoce w swoim ogrodzie, jest to wygodne i zapewnia codzienną dawkę, i pięć porcji owoców, które powinniśmy spożywać w ciągu każdego dnia. Przede wszystkim wiemy, że nie będą one miały zawartości chemii, ponieważ nie będą pryskane chemicznymi substancjami, mającymi chronić je przed chorobami. one może i będą po takich zabiegach zdrowe, ale…

  Read more
 • Ponieważ o ile warzywa rzeczywiście są zdrowe i powinniśmy jeść ich wiele, by zachować swoje zdrowie na dłużej oraz by dostarczyć organ izmowi wszystkie potrzebne witaminy, o tyle odstawienie wszystkich innych pokarmów może być dla nas zgubne w skutkach. Chcesz schudnąć? Jedz warzywa! Dlatego, że nasza dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, to znaczy, że na…

  Read more
 • Pragniemy podążać za trendami i być tacy jak inni. Na pewno jest w dzisiejszych czasach wegetarianizm jest modny. Na pewno jest wiele osób, które wybierają wegetarianizm z takich powodów, ale jest także duże grono, które zmienia życie i sposób odżywiania się z powodu osobistych przekonań i nie ma dla nich żadnego znaczenia, czy jest to…

  Read more
 • Do grupy tej, zwanej także blokerami wolnego kanału wapniowego lub szerzej — antagonistami wapnia, należą związki pochodne dihydropiry-dyny (nifedypina, nitredypina, nisoldypina, felodypina) oraz werapamil (jego pochodne) i diltiazem. Grupa pierwsza wykazuje szczególnie silny rozkurczowy wpływ na naczynia krwionośne, natomiast leki drugiej wymienionej grupy — werapamil i diltiazem -— wpływają w bardziej ukierunkowany sposób na czynność…

  Read more
 • Grupa ta jest reprezentowana przez nalorflnę i lewalorfan. Własności-agonistyczne tych leków sprawiają, że działają przeciwbólowo, wywołują depresje czynności oddechowej oraz mają niektóre inne cechy opiatów (np. działają przeciwkaszlowo, uspokajająco, obniżają temperaturę, ciała). Depresyjne działanie na ośrodek oddechowy ulega, podobnie jak w przypadku leków poprzedniej grupy, wysyceniu (po nalorfinie przy dawce 15—20 mg) i nie nasila…

  Read more
 • Leki obdarzone wyłącznie właściwościami antagonistycznymi (tzw. „czyści antagoniści”) reprezentowane są współcześnie właściwie przez jeden tylko lek — nalokson, pochodną oksymorfanu. Z leczniczego punktu widzenia nalokscn ma wiele cech korzystnych: znosi objawy przedawkowania nie tylko pochodnych alkaloidów fenantrenowych opium, ale również pochodnych benzmorfanu, w dawkach nawet wielokrotnie przewyższających lecznicze nie powoduje dysforii ani objawów psychomimetycznych, jego…

  Read more
 • Leki anksjolityczne (przedwiekowe), zwane także ataraktykami, określane były dawniej nazwą „małych trankwilizatorów” (minor tranguilantia) dla podkreślenia ich słabszego psychoplegicznego (kojącego) działania od ,,dużych trankwilizatorów”, czyli leków neuroleptycznych. Leki anksjolityczne stosowane są przede wszystkim w leczeniu zaburzeń emocjonalnych (nerwic), jednak ze względu na wielokierunkowe działanie zastosowanie ich wykracza daleko poza wskazania psychiatryczne. Często dochodzi do nadużywania…

  Read more
 • Wpływ leków anksjolitycznych na obwodowy układ nerwowy i na układ autonomiczny jest na ogół niewielki. Wykazano, że benzodiazepiny zmniejszają przewodnictwo w nerwach obwodowych, a w dużych dawkach także przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. W dawkach leczniczych nie odgrywa to większej roli i należy podkreślić, że działanie zwiotczające meprobamatu i benzodiazepin zależy od ich wpływu na wyżej omówione mechanizmy…

  Read more
 • Charakterystycznym działaniem leków anksjolitycznych, szczególnie pochodnych benzodiazepiny jest hamowanie obrotów (turnover) NA zwiększonych podczas stresu. Jest to jeden z istotnych mechanizmów przeciwstresowego wpływu tych leków. Wykazano, że pochodne benzodiazepiny szczególnie silnie zmniejszają aktywność neuronów NA miejsca sinawego (locus coeruleus) i hamują uwalnianie NA. Wydaje się prawdopodobne, że mechanizm ten wiąże się z podstawowym działaniem tych…

  Read more
 • Trzeba stwierdzić, że leczenie zależności nie jest bynajmniej sprawą prostą. Rzadko też rokuje uzyskanie trwałego sukcesu: w zależności od statystyk nawroty sięgają 60—95%; najczęściej nawroty zbliżają się do wartości 95%. To, co popularnie określa się mianem „terapii odwykowej” nie może przebiegać jednostopniowo. Niezbędne są następujące procesy: 1. Detoksykacja — najczęściej polegająca na przejściu w okres…

  Read more
 • Leczenie farmakologiczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, według ogólnie przyjętych zasad, polega głównie na: a) hamowaniu nadmiernego wydzielania kwaśnego soku żołądkowego i zobojętnianiu nadmiaru kwasu solnego, b) poprawie ukrwienia żołądka przez hamowanie wzmożonej perystaltyki i zmniejszenia nadmiernej kurczliwości mięśni gładkich żołądka oraz c) zwiększeniu oporności błony śluzowej na procesy samotrawienia, W związku z tym postępowanie…

  Read more
 • Aby rozpocząć leczenie antybiotykami, należy zawsze zastanowić się, czy istnieje u chorego wskazanie do podawania tych leków, czy też wręcz przeciwnie istnieje przeciwwskazanie. Nie uzasadnione podawanie antybiotyków kryje w sobie wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Należą do nich m.in. działania niepożądane, które nie są obojętne dla organizmu oraz powstanie oporności na antybiotyki. Badania retrospektywne wykazują, że tylko…

  Read more
 • Kwas octowy (Acidum aceticum) stosowany jest powszechnie w roztworach 3—6% do konserwowania środków spożywczych. Surowy ocet drzewny (Acetum pyrolignosum crudum) stosowany jest do przepłukiwań pochwy w stężeniu 1—2 łyżki na l l wody. Kwas mlekowy (Acidum lacticum) jest również stosowany do przepłukiwań pochwy w roztworach o pH około 3,7. W stanach zapalnych przywraca fizjologiczny kwaśny…

  Read more

Farmacja:

Dobre wpisy:

 • Leki anksjolityczne

  Leki anksjolityczne (przedwiekowe), zwane także ataraktykami, określane były dawniej nazwą „małych trankwilizatorów” (minor tranguilantia) dla podkreślenia ich słabszego psychoplegicznego (kojącego) działania od ,,dużych trankwilizatorów”, czyli leków neuroleptycznych. Leki anksjolityczne stosowane są przede wszystkim w leczeniu zaburzeń emocjonalnych (nerwic), jednak ze względu na wielokierunkowe działanie zastosowanie ich wykracza daleko poza wskazania psychiatryczne. Często dochodzi do nadużywania…

  Read more